corus chess

Boek ter gelegenheid van het 70 jarig jubileum van Corus Chess Tournament
ism studio Rikkelman